Tuyển 55 ứng viên đơn Pin năng lượng, bờ kè

CẦN 55 ỨNG VIÊN cho đơn Pin năng lượng, bờ kè

 Đơn truyền thống

Lương cơ bản : 151,810¥ ~183,520¥ (160-170h / tháng) tùy từng tỉnh, tùy từng xí nghiệp làm việc

Hàng tháng trợ cấp thêm tiền công tác phí (do có 1 số công trình làm ở ngoại tỉnh).

Chủ sử dụng, nghiệp đoàn đảm bảo lương thực lĩnh sau khấu trừ trung bình trên 150,000¥ /1 tháng (tổng thu nhập trên 180 man/1 năm).

Trường hợp TB thu nhập không đủ 180 Man /1 năm nghiệp đoàn, chủ sử dụng cam kết bù cho người lao động (CSD có ký bản cam kết ngay sau khi công bố kết quả trúng tuyển)