Lãnh đạo công ty Futurelink STAR

 Chủ tịch Công ty – Bà Trần Lan 

Giám đốc Công ty – Ông Nguyễn Anh Tuấn

Giám Đốc Phát Triển Doanh Nghiệp – Bà Phan Thị Quỳnh Nga