TIN VUI CHO CÁC BẠN ĐI LAO ĐỘNG TẠI ĐÀI LOAN

           

Từ 0h00 ngày 15/8/2022, tất cả các hành khách đến Đài Loan không phải xét nghiệm PCR COVID-19 trong vòng 48 giờ trước khi xuất cảnh, do đó, hủy bỏ danh sách các cơ sở y tế của nước xuất khẩu lao động đủ tiêu chuẩn thực hiện xét nghiệm PCR. Tuy nhiên, sở tại vẫn duy trì xét nghiệm COVID-19 đối với hành khách sau khi nhập cảnh và quy định 03 ngày cách ly, 04 ngày tự theo dõi sức khỏe. Đối với những trường hợp đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 ở trong nước, hành khách phải đợi 07 ngày kể từ ngày lấy mẫu xét nghiệm mới được phép xuất cảnh. Các quy định về các biện pháp phòng dịch áp dụng đối với doanh nghiệp dịch vụ và người lao động trong “Phương án nhập cảnh dành cho lao động nước ngoài nhằm đảm bảo kiểm soát biên giới trong bối cảnh ứng phó dịch bệnh COVID-19” (gọi tắt là “Phương án nhập cảnh dành cho lao động nước ngoài”) vẫn tiếp tục được áp dụng (người lao động vẫn được cách ly tại cơ sở cách ly theo hướng dẫn tại công văn số 141/QLLĐNN-ĐLAM ngày 08/02/2022).