TIẾP TỤC VỀ THÊM CÁC ĐƠN CÔNG XƯỞNG TRONG THÁNG 5

  1. SẢN XUẤT, KIỂM TRA, ĐÓNG GÓI HỘP ĐỰNG MỸ PHẨM TỈNH TOKYO. LƯƠNG CƠ BẢN 180,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 9.5

 

2. MAY TRANG PHỤC PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TỈNH TOKYO. LƯƠNG THÁNG 180,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 19.5

 

3. MAY TRANG PHỤC PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TỈNH FUKUSHIMA. LƯƠNG THÁNG 150,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 19.5

 

4. MAY TRANG PHỤC PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TỈNH FUKUSHIMA. LƯƠNG THÁNG 150,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 19.5