THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ MÁT NĂM 2023

Kính gửi: Quý Đối tác và quý Khách hàng, cùng toàn thể học viên đang tham gia học ngoại ngữ và giáo dục định hướng tại công ty lịch nghỉ mát năm 2023 của công ty TNHH Quốc Tế Futurelink Star.