LIÊN TỤC TUYỂN CÁC ĐƠN THỰC PHẨM, CƠ KHÍ, NÔNG NGHIỆP

1. TUYỂN 5 NAM CƠ KHÍ TỈNH FUKUSHIMA. LƯƠNG CƠ BẢN 160,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 23.6

 

2. TUYỂN 1 NỮ NÔNG NGHIỆP TỈNH KOCHI. THỰC LĨNH ĐỀU 16 – 20 MAN/THÁNG. PHỎNG VẤN 19.6

 

3. TUYỂN 6 NỮ THỰC PHẨM TỈNH MIYAGI, LƯƠNG CƠ BẢN 151,876 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 4.7

 

4.TUYỂN 3 NAM DẬP KIM LOẠI TỈNH AICHI. LƯƠNG CƠ BẢN 171,564 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 16.7