CẬP NHẬT CÁC ĐƠN HÀNG TRONG THÁNG 10

1. TUYỂN 3 NAM NHỰA TỈNH OSAKA, LƯƠNG CƠ BẢN 170,000 YÊN/THÁNG

PHỎNG VẤN 21.10.2022

 

2. TUYỂN 5 NAM THAO TÁC MÁY ÉP NHỰA TỈNH TOKUSHIMA. LƯƠNG CƠ BẢN 150,000 YÊN THÁNG. PHỎNG VẤN 21.10.2022

 

3. TUYỂN 3 NỮ MAY TRANG PHỤC PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TỈNH CHIBA. LƯƠNG CƠ BẢN 170,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 28.10.2022

 

4. TUYỂN 3 NAM XÂY CHÁT TỈNH OITA. CHỦ SỬ DỤNG VÀ NGHIỆP ĐOÀN CAM KẾT LƯƠNG SAU KHẤU TRỪ TRÊN 140.000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN NGAY SAU KHI ĐỦ FORM