CẬP NHẬT 2 ĐƠN HÀNG CÔNG XƯỞNG MỚI THI TUYỂN CUỐI THÁNG 3

  1. TUYỂN 3 NAM THAO TÁC MÁY ÉP, ÉP NHỰA TỈNH OSAKA. LƯƠNG CƠ BẢN 170.000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 23.3

 

2. TUYỂN 3 NỮ CHẾ BIẾN THUỶ SẢN PHI GIA NHIỆT TỈNH SHIZUOKA. LƯƠNG CƠ BẢN 163.000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 23.3