TUYỂN SỐ LƯỢNG LỚN CÁC BẠN NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ GIẶT LÀ 1 NĂM

  1. TUYỂN 14 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN(CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRONG SIÊU THỊ) CÁC TỈNH HIROSHIMA, OKAYAMA, KAGAWA. LƯƠNG THỰC LĨNH ĐỀU 13-17 MAN/THÁNG(ĐÃ BAO GỒM LÀM THÊM). PHỎNG VẤN 21.6

 

2. TUYỂN THÊM 2  NỮ GIẶT LÀ 1 NĂM TỈNH OITA.

LƯƠNG THÁNG 154,880 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 31.5