THÊM NHIỀU ĐƠN CÔNG XƯỞNG VIP

  1. TUYỂN 5 NỮ PHÂN LOẠI, ĐÓNG GÓI RAU THƠM TỈNH SAITAMA. LƯƠNG THÁNG 178,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 28.10

 

2. TUYỂN 2 NAM PHÂN LOẠI, TÁI CHẾ NHỰA TỈNH IBARAKI. LƯƠNG CƠ BẢN 163,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 26.10

 

3. TUYỂN 8 NAM DẬP KIM LOẠI TỈNH AICHI. LƯƠNG THÁNG 178,698 YÊN/THÁNG . PHỎNG VẤN 4.11

 

4. TUYỂN 18 NAM, 18 NỮ GIA CÔNG CHAI NHỰA, THAO TÁC MÁY TỈNH FUKUOKA/IBARAKI. TỔNG LƯƠNG 175,000 YÊN/THÁNG(ĐÃ BAO GỒM TRỢ CẤP) PHỎNG VẤN 2.11

 

5. TUYỂN 2 NAM VỆ SINH TOÀ NHÀ TỈNH HIROSHIMA. LƯƠNG GIỜ 930 YÊN/GIỜ. PHỎNG VẤN 23.10