CẬP NHẬT CÁC ĐƠN HÀNG ĐẦU THÁNG 5

  1. TUYỂN 3 NAM DUY TU ĐƯỜNG BỘ TỈNH CHIBA, LƯƠNG CƠ BẢN 208,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 10.5

 

2. TUYỂN 2 NỮ VỆ SINH KHÁCH SẠN, PHỤC VỤ ĂN UỐNG TỈNH OITA, LƯƠNG THÁNG 155,250 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 11.5

 

3. TUYỂN 1 NAM, 2 NỮ MAY TỈNH CHIBA, 170,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 10.5

 

4. 2 NỮ TOKUTEI ĐẦU NHẬT-VIỆT TỈNH OITA, LƯƠNG GIỜ 1000 YÊN/GIỜ. PHỎNG VẤN NGAY SAU KHI ĐỦ ỨNG VIÊN