CẬP NHẬT 3 ĐƠN HÀNG MỚI GIỮA THÁNG 7

  1. TUYỂN 3 NAM XÂY TRÁT TỈNH OITA, LƯƠNG CƠ BẢN: 155,250 YÊN/THÁNG. NGHIỆP ĐOÀN VÀ CHỦ SỬ DỤNG CAM KẾT THỰC LĨNH TRÊN 140.000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN NGAY SAU KHI ĐỦ ỨNG VIÊN

2. TUYỂN 3 NAM SẢN XUẤT CHAI NHỰA TỈNH FUKUOKA/IBARAKI. LƯƠNG CƠ BẢN 150,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 21/7

3. TUYỂN 3 NAM  PHÂN LOẠI NGUYÊN LIỆU, GIA CÔNG SẢN PHẨM NHỰA TỈNH CHIBA. LƯƠNG CƠ BẢN: 160,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN CUỐI THÁNG 7.