CẬP NHẬT 3 ĐƠN HÀNG CỰC TỐT ĐẦU THÁNG 6

1. TUYỂN 20 NAM VỆ SINH CHUỖI KHÁCH SẠN 5 SAO TỈNH CHIBA, OKINAWA

LƯƠNG CƠ BẢN: 170,000 YÊN/THÁNG, ĐÃI NGỘ TỐT. THI TUYỂN 29/6/2022

 

2. TUYỂN 5 NAM, 4 NỮ SẢN XUẤT, ĐÓNG GÓI, KIỂM TRA CHAI NHỰA TỈNH FUKUOKA,IBARAKI

LƯƠNG CƠ BẢN: 150,000 YÊN/THÁNG. THI TUYỂN 16/6/2022

 

3. TUYỂN 3 NAM HÀN CẦU, HÀN CÔNG TRÌNH TỈNH AICHI

LƯƠNG CƠ BẢN: 160,000 YÊN/THÁNG. THI TUYỂN 10/6