VÔ SỐ ĐƠN HÀNG CÔNG XƯỞNG NAM NỮ MỚI CẬP BẾN !!!

1.TUYỂN 3 NỮ DỌN DẸP PHÒNG KHÁCH TỈNH OITA, LƯƠNG THÁNG 158,400 YÊN/THÁNG(CHƯA TÍNH LÀM THÊM). PHỎNG VẤN 23.2.2023

 

2. TUYỂN 3 NỮ DỆT TỈNH OSAKA, LƯƠNG GIỜ 989 YÊN/GIỜ. PHỎNG VẤN 22.2.2023

 

3. TUYỂN 2 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN  TỬ TỈNH AOMORI.

LƯƠNG THÁNG 147,000 YÊN/THÁNG(CHƯA TÍNH LÀM THÊM). PHỎNG VẤN 8.3.2023

 

4. TUYỂN 5 NAM HÀN TỈNH CHIBA, LƯƠNG THÁNG 166,000 YÊN/THÁNG(CHƯA TÍNH LÀM THÊM). PHỎNG VẤN 5.3.2023

 

5.TUYỂN 3 NAM GIA CÔNG, XỬ LÝ OXY HOÁ NHÔM TỈNH HYOGO, LƯƠNG CƠ BẢN 166,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 13.3.2023

 

6.TUYỂN 2 NAM SƠN Ô TÔ TỈNH SAITAMA, LƯƠNG CƠ BẢN 172,000 YÊN /THÁNG. PHỎNG VẤN NGAY SAU KHI ĐỦ ỨNG VIÊN

 

7. TUYỂN 5 NAM, 6 NỮ THAO TÁC MÁY, GIA CÔNG CÁC LOẠI CHAI NHỰA. TỔNG LƯƠNG 170,000 YÊN/THÁNG(CHƯA BAO GỒM LÀM THÊM). PHỎNG VẤN 10.3.2023