Tuyển số lượng lớn nam nữ làm may mặc, đóng gói công nghiệp, duy tu đường bộ,… làm việc tại Nhật Bản

  1. Tuyển 12 nữ may trang phục phụ nữ và trẻ em tỉnh Chiba, lương giờ 1026 yên/tháng. Phỏng vấn ngay sau khi đủ ứng viên

2. Tuyển 5 nam duy tu đường bộ tỉnh Kanagawa(giáp Tokyo), lương cơ bản 178,000 yên/tháng. Phỏng vấn ngay sau khi đủ ứng viên

3. Tuyển 5 nữ giặt là 1 năm tỉnh Oita, lương 154,880 yên/tháng. Phỏng vấn 30.1.2024

4. Tuyển 22 nữ đóng gói công nghiệp tỉnh Gifu, lương giờ 950 yên/tháng. Phỏng vấn 9.3.2024