TUYỂN SỐ LƯỢNG LỚN 100 NỮ GIẶT LÀ 1 NĂM

 

TUYỂN 100 NỮ GIẶT LÀ 1 NĂM. TỈNH SAGA, OITA, KUMAMOTO, MIYAZAKI. ĐỘ TUỔI TỪ 18-42, LƯƠNG THỰC LĨNH TỪ 16-18 MAN/THÁNG. PHỎNG VẤN  30/9

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG VIỆC, HÌNH ẢNH BÊN TRONG VÀ NGOÀI NHÀ MÁY