TUYỂN 12 NAM CƠ KHÍ (GIA CÔNG VÀ ĐÓNG GÓI CÁC SẢN PHẨM NHÔM)

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên sẽ phỏng vấn ngay sau khi đủ ứng viên.

Trân trọng !!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *