TỔNG HỢP CÁC ĐƠN HÀNG CUỐI THÁNG 9

  1. TUYỂN 6 NAM SƠ CHẾ RAU CỦ QUẢ TRONG XƯỞNG TỈNH HIROSHIMA. LƯƠNG THÁNG 168,134 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 25.9

 

2. TUYỂN 6 NỮ MAY TRANG PHỤC PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TỈNH TOKYO, LƯƠNG GIỜ 1,072 YÊN/GIỜ. PHỎNG VẤN 28.9

 

3. TUYỂN 6 NỮ MAY TRANG PHỤC PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TỈNH FUKUSHIMA, LƯƠNG GIỜ 858 YÊN/GIỜ. PHỎNG VẤN 28.9

 

4. TUYỂN 5 NAM LẮP ĐẶT NHÀ GỖ, TƯỜNG THẠCH CAO TỈNH AICHI. LƯƠNG GIỜ 869 YÊN/GIỜ. PHỎNG VẤN 28.9

 

5. TUYỂN 5 NỮ MAY QUAY LẠI THEO DIỆN TTS SỐ 3 ĐẦU VIỆT NAM TỈNH FUKUSHIMA. LƯƠNG THÁNG 163,560 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN NGAY SAU KHI ĐỦ ỨNG VIÊN