Tổng hợp các đơn hàng mới trong tháng 4

  1. Tuyển 3 nữ phân loại, đóng gói hàng hoá nhập khẩu tỉnh Aichi, lương tháng 178,000 yên/tháng. phỏng vấn 10/4

 

2. Tuyển 3 nữ may trang phục quần áo tỉnh Chiba, lương tháng 177,000 yên/tháng. phỏng vấn 4.4

3. Tuyển 3 nam cơ khí(sơn kim loại) tỉnh Kyoto, lương tháng 174.720 yên/tháng. phỏng vấn 18.4

4. Tuyển 8 nữ chế biến thuỷ sản tỉnh Oita, lương tháng 155,700 yên/tháng . Phỏng vấn 5.4

5. Tuyển 3 nam tháo lắp, bóc tách ô tô tỉnh Fukuoka, lương tháng 174,000 yên/tháng. phỏng vấn 4.4

(Đơn hàng 1 năm)

6. Tuyển 1 nam phân loại, tái chế đồ nhựa tỉnh Ibaraki. Phỏng vấn ngay sau khi đủ ứng viên