THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC NGHỀ ÚC NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG VÀ GIÁO VIÊN MẦM NON

❇️THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC NGHỀ ( VISA 500)

❇️DHS : Nam, Nữ tuổi từ 18 – 32 tuổi, đã tốt nghiệp THPT.

✳️Chưa bị từ chối visa vào AUSTRALIA.

✅TRƯỜNG TMG – MELBOURNE

✳️CHUYÊN NGÀNH DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG – ĐIỀU DƯỠNG Y TÁ

➡️Tổng chi phí: 298.000.000 – 379.000.000 ( học phí áp dụng theo thời gian học từ 13 – 26 tháng)

 

❇️THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC NGHỀ ( VISA 500)

❇️DHS : Nam, Nữ tuổi từ 18 – 35 tuổi, đã tốt nghiệp THPT.

✳️Chưa bị từ chối visa vào AUSTRALIA.

✅TRƯỜNG AUSTRALIA ALG – SYDNEY

✳️CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

➡️Tổng chi phí: 290,000,000 VNĐ