THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/4-1/5

 

KÍNH GỬI QUÝ ĐỐI TÁC, QUÝ KHÁCH HÀNG CÙNG THỂ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN, CÁC EM HỌC VIÊN LỊCH NGHỈ LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG, GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FUTURELINK STAR NHƯ SAU: