SỔ TAY SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

CÔNG TY FUTURELINK STAR GỬI TỚI CÁC BẠN CÁC BẠN LAO ĐỘNG ĐANG, SẮP VÀ SẼ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN SỔ TAY SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN DO NHÓM KỸ THUẬT SỨC KHOẺ NGƯỜI DI CƯ VIỆT NAM(MHWG) BIÊN SOẠN.

Link truy cập ↓↓↓

Sổ tay Nhật Bản