Quỹ hỗ trợ lao động ngoài nước là gì ?

❇️Chỉ có các đơn hàng được BLĐTBXH – Cục quản lý lao động ngoài nước thẩm định và người lao động có đóng nộp 100,000vnđ ( một trăm ngàn đồng) tham gia “Quỹ hỗ trợ việc làm” trước khi xuất cảnh không may trong quá trình thực hiện hợp đồng gặp sự cố mới được hỗ trợ. Đây cũng là lý do Công ty TNHH quốc tế Futurelink Star nghiêm túc tuân thủ từng quy định của luật 69, nghị định 112, thông tư 21 …
❇️Quỹ Hỗ trợ Việc làm ngoài nước được thành lập và hoạt động từ năm 2007. Sau gần 15 năm hoạt động, Quỹ Hỗ trợ Việc làm ngoài nước được kiện toàn hoạt động theo Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, quy định mức hỗ trợ cho người lao động từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước từ ngày 21/2/2022 cụ thể như sau:
➡️Hỗ trợ từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng một trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài.
➡️Hỗ trợ thân nhân của người lao động bị chết, mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài 40 triệu đồng/trường hợp.
➡️Hỗ trợ từ 7 triệu đồng đến 20 triệu đồng/trường hợp đối với người lao động phải về nước trước hạn vì người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng hoặc trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài.
➡️Trường hợp có tranh chấp phát sinh liên quan đến người lao động trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước sẽ hỗ trợ người lao động chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý, án phí giải quyết vụ việc. Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý, án phí nhưng tối đa 50.000.000 đồng/vụ việc; trường hợp vụ việc liên quan đến nhiều người lao động, mức hỗ trợ tối đa 100.000.000 đồng/vụ việc. Hỗ trợ thuê chỗ ở tạm thời cho người lao động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động với người sử dụng lao động mà người lao động không được bố trí chỗ ở: Mức hỗ trợ bằng 100% chi phí thực tế theo hóa đơn, chứng từ thuê chỗ ở cho người lao động.
✳️Ngoài ra, trong trường hợp người lao động phải về nước trước hạn (theo quy định tại Quyết định 40/2021/QĐ-TTg) mà có nhu cầu được đào tạo chuyển đổi nghề, được hỗ trợ chi phí nâng cao trình độ kỹ năng nghề để tham gia thị trường lao động, ổn định cuộc sống thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, tối đa 6 tháng/người/khóa học.