PHÒNG TIẾN ĐỘ NHẬT BẢN CẬP NHẬT CÁC ĐƠN HÀNG TUYỂN ĐẦU THÁNG 5/2022

1. TUYỂN 3 NAM, 2 NỮ GIA CÔNG CƠ KHÍ, TỈNH FUKUSHIMA.  LƯƠNG CƠ BẢN: 160,000 YÊN/THÁNG

THI TUYỂN 8/5. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH 10/2022

 

2. TUYỂN 30 NAM LẮP TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, TỈNH TOTTORI, OKAYAMA, SHIMANE, FUKUI

CAM KẾT THỰC LĨNH TỪ 150,000 YÊN/THÁNG TRỞ LÊN

THI TUYỂN 18/6. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 11/2022

 

3. TUYỂN 3 NAM XÂY DỰNG TỔNG HỢP, TỈNH HYOGO LƯƠNG CƠ BẢN: 196,917 YÊN/THÁNG

THI TUYỂN 6/5. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 10/2022

 

4. TUYỂN 4 NỮ  MAY MẶC TRANG PHỤC TRẺ EM, TỈNH CHIBA. LƯƠNG CƠ BẢN: 140,000 YÊN/THÁNG

THI TUYỂN DỰ KIẾN TRƯỚC 10/5. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 10/2022