PHÒNG TIẾN ĐỘ NHẬT BẢN CẬP NHẬT CÁC ĐƠN HÀNG MỚI TRONG THÁNG 4

1. TUYỂN 1 NAM MỘC NỘI THẤT TỈNH KOCHI. LƯƠNG CƠ BẢN 151.337 YÊN/THÁNG

THI TUYỂN 22/4. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 09/2022

 

 

 

2. TUYỂN 3 NAM XÂY CHÁT TỈNH OITA, LƯƠNG CƠ BẢN 155.250 YÊN/THÁNG

THI TUYỂN 28/4. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 9/2022

 

3. TUYỂN 3 NAM DUY TU ĐƯỜNG BỘ, LƯƠNG CƠ BẢN 144,500(THỰC LĨNH 130,000-170,000 ĐÃ GỒM LÀM THÊM)

THI TUYỂN 29/4. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 10/2022

 

 

4. TUYỂN 2 NỮ MAY MẶC TỈNH TOKYO, LƯƠNG CƠ BẢN 174,880 YÊN/THÁNG

THI TUYỂN NGAY SAU KHI CÓ ĐỦ ỨNG VIÊN. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 10/2022

 

 

5. TUYỂN 1 NAM LỢP NGÓI TỈNH MIYAZAKI, LƯƠNG CƠ BẢN 170,000 YÊN/THÁNG

THI TUYỂN 22/4. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 9/2022

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *