LIÊN TỤC VỀ CÁC ĐƠN CÔNG XƯỞNG NAM NỮ HOT

 

  1. TUYỂN 5 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TỈNH HIROSHIMA. LƯƠNG CƠ BẢN 164,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 30.8

 

2. TUYỂN 5 NỮ GIẶT LÀ 1 NĂM TỈNH OITA. LƯƠNG CƠ BẢN 152,953 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 30.8

 

3. TUYỂN 5 NAM VỆ SINH TOÀ NHÀ(NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN,…) TỈNH HIROSHIMA, LƯƠNG GIỜ 930 YÊN/GIỜ. PHỎNG VẤN 16.9

 

4. TUYỂN 8 NỮ VỆ SINH TOÀ NHÀ(NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN,…) TỈNH HIROSHIMA, LƯƠNG GIỜ 930 YÊN/GIỜ. PHỎNG VẤN 16.9

 

5. TUYỂN 8 NAM LẮP ĐẶT TẤM PIN NĂNG LƯỢNG, BỜ KÈ TỈNH YAMANASHI, CHIBA, SHIZUOKA. CAM KẾT LƯƠNG 1 NĂM TRÊN 180 MAN TRỞ LÊN. PHỎNG VẤN 19.9