ĐÀI LOAN QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG CƠ BẢN LÊN 25.250 ĐÀI TỆ

Cuộc họp của Ủy ban đánh giá tiền lương cơ bản đã được tổ chức vào 10h sáng ngày 08/10/2021, sau 4 giờ thảo luận, Bộ trưởng Bộ Lao động – bà Hứa Minh Xuân đã quyết định mức lương cơ bản sẽ được nâng từ mức 24.000 Đài tệ hiện tại lên 25.250 Đài tệ vào năm sau (2022). Mức lương theo giờ được điều chỉnh từ 160 Đài tệ lên 168 Đài tệ, tăng 5,2%, đồng thời khuyến nghị thực thi vào ngày đầu năm mới năm sau.

Mức tăng lương cơ bản lần này là khoảng 5,2%, và mức tăng lương theo giờ là khoảng 5%. Ban đầu, trước Quốc hội, người lao động hy vọng lương sẽ tăng ít nhất 8 – 10%, nhưng phía doanh nghiệp muốn giới hạn ở mức thấp là 3%, do vậy chênh lệch giữa hai bên là khá lớn. Trong hội đồng thẩm định lương cũng quy tụ đủ đại diện của bốn bên lao động, doanh nghiệp, khoa học và chính trị để tiến hành các cuộc thảo luận chi tiết dựa trên tình hình kinh tế và các dữ liệu xã hội khác. Sau 04 giờ đàm phán cuối cùng đã đạt được sự đồng thuận, và quyết định mức lương cơ bản đã được tăng thêm 1.250 Đài tên, ước tính tăng 5,2%.

Đây cũng là lần tăng lương cơ bản 6 năm liên tiếp của Tổng thống Thái Anh Văn kể từ khi bà nhậm chức vào năm 2016. Năm ngoái, do ảnh hưởng của dịch bệnh, tỷ lệ điều chỉnh chỉ là 0,84% – tỷ lệ nhỏ nhất trong lịch sử. Các chỉ số kinh tế của Đài Loan đã rực rỡ trở lại trong năm nay, với tỷ lệ điều chỉnh đạt 5%, đây cũng là một bước tiến đến với mức lương cơ bản 30.000 Đài tệ mà tổng thống Thái Anh Văn đề xuất khi bà nhậm chức.

Mức lương cơ bản hàng tháng cũng đã tăng sáu lần liên tiếp! Bộ trưởng Bộ Lao động Hứa Minh Xuân cho biết, sau khi tăng lương cơ bản, ước tính có khoảng 1.942.800 người lao động sẽ được hưởng lợi, và khoảng 511.100 người lao động sẽ được hưởng lợi từ tiền lương theo giờ.