CẬP NHẬT THÊM NHIỀU ĐƠN HÀNG NỮA MỚI VỀ, LƯƠNG CAO, LÀM THÊM NHIỀU

  1. TUYỂN 3 NAM PHÂN LOẠI NGUYÊN LIỆU, GIA CÔNG SẢN PHẨM NHỰA TỈNH CHIBA.

LƯƠNG CƠ BẢN 160,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN NGAY SAU KHI ĐỦ ỨNG VIÊN

2. TUYỂN 3 NỮ TRỒNG, THU HOẠCH RAU, HÀNH LÁ TỈNH SAITAMA. LƯƠNG CƠ BẢN 152,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 23.8

 

3. TUYỂN 3 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TỈNH HIROSHIMA. LƯƠNG THÁNG 180,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN NGAY SAU KHI ĐỦ ỨNG VIÊN

 

4. TUYỂN 3 NAM PHÁ DỠ TỈNH AICHI. LƯƠNG CƠ BẢN 200,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 31.8

 

5. TUYỂN 3 NAM ỐP, LÁT GẠCH TỈNH KYOTO. LƯƠNG CƠ BẢN 170,000 YÊN/THÁNG(MIẾN PHÍ 1 BỮA ĂN/NGÀY). PHỎNG VẤN 5.9

 

6. TUYỂN 4 NAM PIN NĂNG LƯỢNG, BỜ KÈ TỈNH NAGASAKI. CAM KẾT THỰC LĨNH TRÊN 150,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 12.9