CẬP NHẬT THÊM 2 ĐƠN HÀNG TUYỂN 18.10.2023

1.TUYỂN 12 NAM LỢP NGÓI TỈNH SAITAMA, LƯƠNG THÁNG 177,502 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 18.10

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ TỐT, CÓ TĂNG LƯƠNG LÀM THÊM THEO NĂM

 

2. TUYỂN 12 NAM CHỐNG THẤM TỈNH SAITAMA, LƯƠNG THÁNG 177,502 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 18.10.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ TỐT, CÓ TĂNG LƯƠNG LÀM THÊM THEO NĂM