CẬP NHẬT NHỮNG ĐƠN HÀNG LƯƠNG CAO, KHÔNG GÒ BÓ,…

1. TUYỂN 5 NAM  CỐP PHA TỈNH KYOTO, LƯƠNG CƠ BẢN: 165,000 YÊN/THÁNG

THI TUYỂN 13/5. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 10/2022

 

2. TUYỂN 5 NAM GIA CÔNG, SẢN XUẤT SẮT, THÉP TỈNH HYOGO. LƯƠNG CƠ BẢN: 168,000 YÊN/THÁNG

THI TUYỂN 13/5. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 10/2022

 

3. TUYỂN 5 NAM CỐP PHA TỈNH SAITAMA. LƯƠNG CƠ BẢN: 194,175 YÊN/THÁNG

THI TUYỂN 13/5. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 10/2022

 

4. TUYỂN 6 NAM LỢP NGÓI TỈNH MIYAZAKI. LƯƠNG CƠ BẢN: 170,000 YÊN/THÁNG

THI TUYỂN 13/5. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 10/2022

 

5. TUYỂN 3 NAM XÂY TRÁT TỈNH OITA. LƯƠNG CƠ BẢN: 155,250 YÊN/THÁNG (CAM KẾT THỰC LĨNH THẤP NHẤT 140,000 YÊN)

THI TUYỂN 13/5. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 10/2022