CẬP NHẬT CÁC ĐƠN HÀNG TRONG 3/2022

RẤT NHIỀU ĐƠN HÀNG, NHIỀU NGÀNH NGHỀ CÔNG VIỆC KHÁC NHAU, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC ĐA DẠNG, ĐỘ TUỔI TỪ 18-38, LƯƠNG CAO, RẤT NHIỀU ƯU ĐÃI TỪ CHỦ SỬ DỤNG

 

1. TUYỂN 17 NỮ VỆ SINH KHÁCH SẠN, TỈNH OITA, LƯƠNG CƠ BẢN: 140,562 YÊN/THÁNG.

THI TUYỂN 18/3. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 8/2022

 

2. TUYỂN 10 NỮ THUỶ SẢN, TỈNH OITA, LƯƠNG CƠ BẢN: 142,206 YÊN/THÁNG.

THI TUYỂN 31/3. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 7/2022

 

3. TUYỂN 2 NAM HÀN, LẮP RÁP THIẾT BỊ XÂY DỰNG, TỈNH FUKUOKA, LƯƠNG CƠ BẢN: 180,000 YÊN/THÁNG.

THI TUYỂN 25/3. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 7/2022

 

4. TUYỂN 2 NỮ ĐỨNG MÁY CƠ KHÍ, TỈNH NIGATA, LƯƠNG CƠ BẢN: 140,876 YÊN/THÁNG.

THI TUYỂN 4/4. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 9/2022

 

5. TUYỂN 1 NAM, 1 NỮ MAY TÚI ĐỰNG HÀNG, TỈNH AICHI,

LƯƠNG CƠ BẢN: 164,000 YÊN/THÁNG. THI TUYỂN NGAY SAU KHI ĐỦ FORM. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 9/2022

 

6. TUYỂN 2 NỮ MAY TRANG PHỤC TRẺ EM VÀ PHỤ NỮ, TỈNH FUKUSHIMA,

LƯƠNG CƠ BẢN: 140,000 YÊN/THÁNG. THI TUYỂN NGAY SAU KHI ĐỦ FORM. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 8/2022

 

7. TUYỂN 2 NAM CỐP PHA, TỈNH KYOTO, LƯƠNG CƠ BẢN: 165,000 YÊN/THÁNG.

THI TUYỂN 25/3. THÁNG 7/2022

 

8. TUYỂN 2 NAM CỐP PHA, TỈNH KYOTO

LƯƠNG CƠ BẢN: 170,000 YÊN/THÁNG. THI TUYỂN 24/3. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 7/2022

 

9. TUYỂN2 NAM CỐP PHA, TỈNH KAGAWA, LƯƠNG CƠ BẢN: 150,000 YÊN/THÁNG.

THI TUYỂN 26/3. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 6/2022