CẬP NHẬT CÁC ĐƠN HÀNG THÁNG 7

1. TUYỂN 3 NAM PHÂN LOẠI NGŨ KIM(LINH KIỆN ĐIỆN TỬ, MÁY CƠ KHÍ,…) TỈNH HIROSHIMA.

LƯƠNG CƠ BẢN 156,202 YÊN/THÁNG. THI TUYỂN 8.7.2022

 

2. TUYỂN 3 NAM SƠN XÂY DỰNG TỈNH TOYAMA. LƯƠNG CƠ BẢN 160,000 YÊN/THÁNG. THI TUYỂN 15.7.2022

 

3. TUYỂN 3 NỮ MAY TRANG PHỤC PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TỈNH IABARAKI. THI TUYỂN 24.7.2022

 

4. TUYỂN 3 NỮ MAY TRANG PHỤC PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TỈNH CHIBA. LƯƠNG CƠ BẢN 160,000 YÊN/THÁNG

THI TUYỂN 24.7.2022

 

5. TUYỂN 3 NỮ MAY TRANG PHỤC PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TỈNH FUKUSHIMA. LƯƠNG BẢN 144,000 YÊN/THÁNG

PHỎNG VẤN 24.7.2022

 

6. TUYỂN 5 NAM  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ĐIỆN, THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TỈNH HYOGO. LƯƠNG CƠ BẢN 163,328 YÊN/THÁNG

PHỎNG VẤN 10.7.2022

 

7. TUYỂN 3 NAM CƠ KHÍ CNC TỈNH SAITAMA. LƯƠNG CƠ BẢN 156,070 YÊN/THÁNG

PHỎNG VẤN 21.7.2022