CẬP NHẬT CÁC ĐƠN HÀNG MỚI TRONG THÁNG 8

 

  1. TUYỂN 1 NAM, 1 NỮ PHIÊN DỊCH CHO NGHIỆP ĐOÀN , TỈNH OITA. LƯƠNG CƠ BẢN 180,000YÊN/THÁNG (MIỄN PHÍ CHỖ Ở) PV NGAY SAU KHI ĐỦ ỨNG VIÊN

 

            2. TUYỂN 1 NAM PHIÊN DỊCH CHO NGHIỆP ĐOÀN, TỈNH HIROSHIMA, LƯƠNG CƠ BẢN 190,000 YÊN/THÁNG. MIỄN PHÍ NHÀ Ở. PHỎNG VẤN NGAY SAU KHI ĐỦ ỨNG VIÊN

 

3.TUYỂN 2 NAM SƠ CHẾ RAU CỦ QUẢ, TỈNH HIROSHIMA

LƯƠNG GIỜ 930 YÊN/GIỜ. PHỎNG VẤN NGÀY SAU KHI ĐỦ ỨNG VIÊN

4. TUYỂN 3 NỮ ĐIỀU DƯỠNG TỈNH OITA, LƯƠNG CƠ BẢN 148,500 YÊN/THÁNG, HỖ TRỢ 2 BỮA ĂN. PHỎNG VẤN NGAY SAU KHI ĐỦ ỨNG VIÊN

5. TUYỂN 3 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, TỈNH HIROSHIMA , LƯƠNG GIỜ 930 YÊN/GIỜ. PHỎNG VẤN 30.8.2022

 

 

6. TUYỂN 3 NAM SƠN TỈNH TOYAMA, LƯƠNG THÁNG 160,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN NGAY SAU KHI ĐỦ ỨNG VIÊN

7. TUYỂN 3 NAM XÂY CHÁT TỈNH OITA, CAM KẾT LƯƠNG THỰC LĨNH TỪ 140,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN NGAY SAU KHI ĐỦ ỨNG VIÊN