CẬP NHẬT CÁC ĐƠN HÀNG MỚI TRONG THÁNG 12

1. TUYỂN 15 NAM, 8 NỮ VỆ SINH KHÁCH SẠN 5 SAO. TỈNH OKINAWA,CHIBA. LƯƠNG THÁNG 170,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 19.12.

 

2. TUYỂN 3 NỮ MAY MẶC TỈNH FUKUSHIMA. LƯƠNG CƠ BẢN 150,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 10.12

 

3. TUYỂN 2 NAM CƠ KHÍ TỈNH CHIBA, LƯƠNG CƠ BẢN 159,693 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 9.12

 

4. TUYỂN 5 NAM PHÁ DỠ TỈNH YAMAGATA, LƯƠNG THÁNG 150,000 + THƯỞNG 10,000. TỔNG 160,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN NGAY SAU KHI ĐỦ ỨNG VIÊN

5. TUYỂN 1 NỮ PHIÊN DỊCH CHO XÍ NGHIỆP TỈNH AICHI. LƯƠNG CƠ BẢN 200,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN NGAY SAU KHI ĐỦ ỨNG VIÊN

 

6. TUYỂN 1 NAM HÀN, 2 NAM XDTH TỈNH OKAYAMA, LƯƠNG THÁNG 180,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 16.12

 

7. TUYỂN 3 NAM LỢP NGÓI TỈNH OITA. LƯƠNG THÁNG 156,375 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN NGAY SAU KHI ĐỦ ỨNG VIÊN

 

TUYỂN 5 NỮ LỄ TÂN KHÁCH SẠN TỈNH OITA. LƯƠNG CƠ BẢN 185,000 – 200,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN NGAY SAU KHI ĐỦ ỨNG VIÊN