CẬP NHẬT CÁC ĐƠN HÀNG ĐẦU THÁNG 9

  1. TUYỂN 7 NAM PIN NĂNG LƯỢNG, BỜ KÈ TỈNH NAGASAKI. CAM KẾT THỰC LĨNH TRÊN 150,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 12.9

 

2. TUYỂN 5 NỮ VỆ SINH KHÁCH SẠN TỈNH HOKKAIDO. LƯƠNG CƠ BẢN 154,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 20.9

 

3. TUYỂN 2 NAM ĐỨNG MÁY CƠ KHÍ TỈNH CHIBA, LƯƠNG CƠ BẢN 159,693 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 23.9

 

4. TUYỂN 3 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG TỈNH OKAYAMA, LƯƠNG CƠ BẢN 156,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 20.9