CẬP NHẬT CÁC ĐƠN HÀNG HOT ĐẦU THÁNG 11.2022

  1. TUYỂN NỮ PHIÊN DỊCH TẠI XƯỞNG TỈNH AICHI. LƯƠNG CƠ BẢN 200.000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN NGAY SAU KHI ĐỦ ỨNG VIÊN

 

2. TUYỂN 10 NỮ THỰC PHẨM TỈNH HIROSHIMA, OKAYAMA(SẮP THÊM ĐỊA ĐIỂM THEO CHỦ SỬ DỤNG). LƯƠNG THỰC LĨNH SAU KHẤU TRỪ 130.000 – 140.000 YÊN/THÁNG. HIỆN ĐANG CÓ HƠN 30 TTS CỦA FUTURELINK ĐANG LÀM VIỆC TẠI ĐÂY. PHỎNG VẤN 17.11

 

3. TUYỂN 4 NỮ THỰC PHẨM TỈNH GUNMA, TOCHIGI, IBARAKI. LƯƠNG CƠ BẢN 156.428 YÊN/THÁNG. HIỆN ĐANG CÓ HƠN 100 TTS CỦA FUTURELINK ĐANG LÀM VIỆC TẠI ĐÂY. PHỎNG VẤN 15.11

 

4. TUYỂN 3 NỮ MAY MẶC TRANG PHỤC PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TỈNH CHIBA. LƯƠNG THÁNG 157.000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 9.11

 

5. TUYỂN 22 NAM LẮP ĐẶT TẤM PIN NĂNG LƯỢNG, BỜ KÈ. NGHIỆP ĐOÀN CAM KẾT 1 NĂM THỰC LĨNH TRÊN 180 MAN. PHỎNG VẤN 26.11