CẬP NHẬT CÁC ĐƠN HÀNG CÔNG XƯỞNG TRUYỀN THỐNG GIỮA THÁNG 7

  1. TUYỂN 2 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TỈNH EHIME. LƯƠNG THÁNG 148,000 YÊN/THÁNG (THỰC LĨNH ĐỀU 16-18MAN) PHỎNG VẤN 12.7

 

2. TUYỂN 1 NAM PHÂN LOẠI NHỰ, TÁI CHẾ ĐỒ NHỰA, CHỈ NHẬN CÁC BẠN BIẾT TIẾNG TRUNG, HOẶC ĐÃ ĐI ĐÀI LOAN. LƯƠNG CƠ BẢN 168,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 20.7

 

3. TUYỂN 3 NỮ THAO TÁC MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ TỈNH CHIBA. LƯƠNG THÁNG 164,889 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 22.7