Cập nhật các đơn hàng công xưởng mới trong tháng 6

1.Tuyển 3 nam phân loại nhựa, tái chế đồ nhựa tỉnh Ibaraki, phỏng vấn sau khi gửi CV sang nhật sau 3 ngày làm việc

Lương cơ bản 175,000 yên/tháng.

 

2. Tuyển 3 nữ may trang phục phụ nữ và trẻ em tỉnh Fukuoka, lương tháng 163,000 yên/tháng. Phỏng vấn 14.6

3. Tuyển 2 nam trồng, thu hoạch, đóng gói củ sen tỉnh Ibaraki, lương cơ bản 171,000 yên/tháng. Phỏng vấn 20.6

4. Tuyển 3 nam xây dựng tổng hợp tỉnh Nigata, lương đảm bảo 180,000 yên/tháng sau khấu trừ. Phỏng vấn 20.6

5. Tuyển 3 nam dập kim loại tỉnh Aichi, lương cơ bản 178,698 yên/tháng. Phỏng vấn 7.7

6. Tuyển 8 nam đóng gói công nghiệp tỉnh Gifu, lương giờ 950 yên/giờ. Phỏng vấn 8.7