Cập nhật các đơn hàng công xưởng mới trong tháng 5/2024

  1. Tuyển 1 nam phiên dịch nghiệp đoàn tỉnh Hiroshima. Lương cơ bản 200.000 yên/tháng.

2. Tuyển 1 nam phiên dịch cho nghiệp đoàn tỉnh Tokyo, Lương cơ bản từ 200,000-240,000 yên/tháng

3. Tuyển 3 nữ đóng gói, phân loại hàng nhập khẩu tỉnh Aichi. Lương tháng 178,000 yên/tháng. Phỏng vấn 15.5.2024

4. Tuyển 4 nữ cơ khí ô tô tỉnh Aichi, lương tháng 170,000 yên/tháng. Phỏng vấn 20.5.2024

5. Tuyển 4 nữ may mặc trang phục phụ nữ và các công việc liên quan tỉnh Tokyo, lương giờ 1,113 yên/giờ.

Phỏng vấn 25.5.2024

6. Tuyển 3 nữ may mặc trang phục phụ nữ và các công việc liên quan tỉnh Fukushima, lương giờ 900 yên/giờ.

Phỏng vấn 25.5.2024

7. Tuyển 3 nữ may trang phục phụ nữ và các công việc liên quan tỉnh Chiba, lương giờ 1,026 yên/giờ. Phỏng vấn 27.5.2024

8. Tuyển 5 nam nội thất tỉnh Saitama, lương tháng 178,178 yên/tháng(Từ năm thứ 2 áp dụng lương 10,000 yên/ngày. Phỏng vấn 27.5.2024

9. Tuyển 10 nam TTS số 3 nội thất Saitama. Yêu cầu đã đi TTS Nhật Bản ngành nghề giấy dán tường hoặc lát sàn gỗ.