CẬP NHẬT 8 ĐƠN HÀNG MỚI BAO GỒM NHIỀU NGÀNH NGHỀ KHÁC NHAU,CHỦ TỐT, NHIỀU ƯU ĐÃI, NHIỀU GIỜ LÀM THÊM

1. TUYỂN 10 NỮ CHẾ BIẾN THUỶ SẢN TỈNH OITA, LƯƠNG CƠ BẢN: 142,206 YÊN/THÁNG

THI TUYỂN 25/2. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 7/2022

 

2. TUYỂN 2 NAM XÂY DỰNG TỔNG HỢP TỈNH GUNMA, LƯƠNG CƠ BẢN: 193,334 Yên/tháng

THI TUYỂN TRONG THÁNG 3. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 7/2022

 

3. TUYỂN 2 NAM XÂY DỰNG TỔNG HỢP TỈNH OSAKA, LƯƠNG CƠ BẢN: 158,720 YÊN/THÁNG

THI TUYỂN NGAY SAU KHI ĐỦ ỨNG VIÊN. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 6/2022

 

4. TUYỂN 3 NAM CỐP PHA TỈNH OITA, LƯƠNG CƠ BẢN: 142,822 YÊN/THÁNG

THI TUYỂN 27/2. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 7/2022

 

5. TUYỂN 2 NAM CỐP PHA TỈNH KAGAWA, LƯƠNG CƠ BẢN: 150,000 YÊN/THÁNG

THI TUYỂN 26/2. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 6/2022

 

6. TUYỂN 2 NAM CỐP PHA TỈNH KYOTO, LƯƠNG CƠ BẢN: 170,000 YÊN/THÁNG

THI TUYỂN 24/2. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 7/2022

 

7TUYỂN 2 NAM CỐP PHA TỈNH KYOTO, LƯƠNG CƠ BẢN: 165,000 YÊN/THÁNG

THI TUYỂN 25/2. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 7/2022

 

8. TUYỂN 2 NAM CỐP PHA TỈNH KYOTO, LƯƠNG CƠ BẢN: 170,000 YÊN/THÁNG

THI TUYỂN 23/2. DỰ KIẾN XUẤT CẢNH THÁNG 7/2022