CẬP NHẬT 8 ĐƠN HÀNG ĐẦU NĂM 2023

 1. TUYỂN 3 NAM ĐÚC TỈNH YAMAGATA. LƯƠNG  CƠ BẢN 151,000 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 16.2

 

2. TUYỂN 5 NAM VỆ SINH KHÁCH SẠN TỈNH HAKODATE, HOKKAIDO. LƯƠNG CƠ BẢN 154,560 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 16.2

 

3. TUYỂN 3 NỮ DỌN DẸP KHÁCH SẠN TỈNH OITA. LƯƠNG THÁNG 153,270 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 24.2

 

4. TUYỂN 3 NỮ DỌN DẸP PHÒNG KHÁCH SẠN TỈNH OITA. LƯƠNG THÁNG 155,250 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 10.2

 

5. TUYỂN 4 NỮ CHẾ BIẾN THUỶ SẢN TỈNH OITA. LƯƠNG THÁNG 149,067 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 22.2

 

6. TUYỂN 3 NAM NÔNG NGHIỆP TỈNH KOCHI. LƯƠNG LƯƠNG CƠ BẢN 148,000 YÊN/THÁNG.

PHỎNG VẤN 13.2

 

7. TUYỂN 3 NỮ MAY MẶC TỈNH MIE. LƯƠNG  CƠ BẢN 164,208 YÊN/THÁNG.

PHỎNG VẤN NGAY SAU KHI ĐỦ ỨNG VIÊN

 

8. TUYỂN 3 NAM XÂY CHÁT TỈNH OITA. LƯƠNG CƠ BẢN 163,875 YÊN/THÁNG. PHỎNG VẤN 16.2