CẬP NHẬT 3 ĐƠN SẢN XUẤT CHẾ TẠO ĐÀI LOAN

  1. TUYỂN 11 NỮ SẢN XUẤT CHẾ TẠO THÀNH PHỐ CAO HÙNG. LƯƠNG CƠ BẢN 26,400 ĐÀI TỆ/THÁNG. PHỎNG VẤN NGAY SAU KHI ĐỦ ỨNG VIÊN

 

2. TUYỂN 5 NỮ SẢN XUẤT CHẾ TẠO THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN. LƯƠNG CƠ BẢN 26.400 ĐÀI TỆ/THÁNG. PHỎNG VẤN NGAY SAU KHI ĐỦ ỨNG VIÊN

 

3. TUYỂN 8 NAM SẢN XUẤT CHẾ TẠO THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG. LƯƠNG CƠ BẢN 26.400 ĐÀI TỆ/THÁNG. PHỎNG VẤN NGAY SAU KHI ĐỦ ỨNG VIÊN